I denna livscykelstudie kan du läsa om hur två olika fiskförpackningar av olika material, EcoFishBox och EPS förpackningar jämförs mot varandra.

Denna studie utfördes av Stora Enso och LCA Consulting Oy under år 2018, Där EcoFishBox och EPS förpackningar har blivit kritiskt granskade av en oberoende tredjepartspanel bestående av fyra experter från Finlands tekniska forskningscenter (VTT) och Finska miljöinstitutet (SYKE). 

Life cycle Assessment- EcoFishbox and styrofoam packagingLCA tar hänsyn till hela livscykeln

En LCA- studie där EcoFischBox ™ och EPS förpackningar ställts mot varandra och analyserats genom hela produktens livscykel. En studie där målet var att ta fram en pålitlig och transparent rapport för att jämföra och bedöma dessa två produkters miljöpåverkan, från råvara, energi, utsläpp och återvinning.

Vill du ta del av dessa insikter om EcoFishBox och EPS förpackningar och dess miljöpåverkan?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så får du ta del av denna LCA Studie i sin helhet.