I denna kritiskt granskade LCA-studie utvärderas två förpackningslösningar för transport av 10 kg färsk fisk. En fisklåda gjord av wellpapp, EcoFishBox (EFB) tillverkad av Stora Enso Oyj, jämförs med en fisklåda gjord av expanderbar polystyren (EPS).

Resultaten och antagandena presenteras på ett transparent och heltäckande sätt i rapporten. Ansvarig för denna studie är Stora Enso Oyj och utövare är LCA Consulting Oy (en del av Etteplan). 

Kritisk granskning har genomförts av en oberoende granskningspanel från tredje part bestående av: Tarmo Räty från Natural Resources Institute Finland (Luke), Catharina Hohenthal från Tekniska forskningscentret i Finland (VTT) och Olivier Muller från PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Vill du ta del av dessa insikter om förpackningarna och dess miljöpåverkan?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så får du ta del av studien i sin helhet.