Så ökar livsmedelsföretagen sin försäljning med rätt förpackning

Genom att ersätta plastförpackningar till mer hållbara alternativ och material kan livsmedelsföretagen öka sina vinster och minska svinnet, fördelar som påverkar både miljö och ekonomi för företag och konsumenter.

Nedan finner ni en sammanställning av de frågor och svar som adresserades under detta webbinarium, "Hållbara förpackningslösningar- en konkurrensfördel" tillsammans med pack@lunch som gick av stapeln den 23/10.

Formed Fiber

Vår PureFiber matform för take-away är främst avsedd för torra, fuktiga och till viss del feta livsmedel vid rumstemperatur. För kortare kontakt även upp till 90 grader. För fet eller rinnigt innehåll bör undvikas för att minimera risken för läckage. Ska skålen användas till förvaring längre tider eller feta / rinniga livsmedel, bör detta först utvärderas av användaren för att minimera läckage. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla barriärerna i våra produkter.

Vår PureFiber matform är inte godkänd för användande i micoro eller ugn, men vi jobbar för att ta fram en godkänd lösning och hoppas kunna lansera det under 2021.

PureFiber förpackningar kan förslutas med ett lock i formpressad fiber, eller med ett transparent lock i plast, om packad produkt måste vara synlig. De PureFiber matformar som nu lanserats med Tingstad säljs med ett transparent rPET-lock.

Formed Fiber passar bra för lock till förpackningar. Om ett lock är tillräcklig ersättning för en plastfilm måste utvärderas från fall till fall.

Vi utvärderar möjligheten att använda PureFiber till plastfria engångsmuggar.

Vår PureFiber matform för take-away är främst avsedd för torra, fuktiga och till viss del feta livsmedel vid rumstemperatur. För kortare kontakt även upp till 90 grader. För fet eller rinnigt innehåll bör undvikas för att minimera risken för läckage. Ska skålen användas till förvaring längre tider eller feta / rinniga livsmedel, bör detta först utvärderas av användaren för att minimera läckage. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla barriärerna i våra produkter.

Nej, skålarna är helt fria från plast. Ett växtbaserat additiv blandas med pappersmassan från träfiber, vilket ger en produkt som har en barrär mot olja och fett och som är helt fri från både plast och PFAS.

Vi har inte analyserat några andra miljöpåverkanskategorier utöver Global Warming Potential.

Tingstad är vår distributör i Skandinavien Tingstad. Vänlgen kontakta Emma Dietrich på emma.diedrich@tingstad.se Gäller det nya produkter kontakat Annica Rasch på Stora Enso, annica.rasch@storaenso.com

I Skandinavien är Tingstad distributör för de två matformar vi lanserat för take-away segmentet. Vi arbetar i projekt med kunder för att ta fram helt nya förpackningslösningar.

Vår PureFiber matform för take-away är främst avsedd för torra, fuktiga och till viss del feta livsmedel vid rumstemperatur. För kortare kontakt även upp till 90 grader. För fet eller rinnigt innehåll bör undvikas för att minimera risken för läckage. Ska skålen användas till förvaring längre tider eller feta / rinniga livsmedel, bör detta först utvärderas av användaren för att minimera läckage. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla barriärerna i våra produkter.

DuraSense™

De ska gå i plaståtervinning. Vart plastmaterial är avsedda att gå och vart de faktiskt hamnar är väldigt annorlunda i dagens verklighet. Vi avser att fortsätta arbeta med förbättrade system för återvinning av biokompositer tillsammans med avfallshanteringsföretag och andra producenter. Vi har ett antal projekt som pågår för att ta itu med återvinning av vårt material på olika marknader och applikationer.

Ingen generell siffra, men däremot är det en del av designarbetet att se till att man utnyttjar materialfördelarna på bästa sätt.

Vad det återvinns till är beroende på applikation, om vi exkluderar matkontakt finns en rad applikationer där det går att återvinna samma material. Exempelvis i pallar och galgar.

Miljöpåverkan sänks på kort sikt vid utbyte av polymer mot träfiber. På lång sikt vill vi arbeta mot att öka fiberinnehållet så mycket som möjligt, och i slutändan ha helt fiberbaserade material

Nej, men det kan separeras från andra plaster eller kombineras med PP där den lilla fraktionen av träfibrer har minimal påverkan jämfört med andra föroreningar.

Det är testat i tio dagar med olika vätskor och vid olika temperaturer. Vi klarade samtliga. Vad som gäller med syror och oljor så har vi testat acetic acid och olivolja, och har fått ok även på dessa. Vi har inga riktlinjer vad gäller hur länge man kan förvara något i en förpackning gjord i DuraSense.

Besticken i DuraSense är designade för att vara diskamskinsäkra och att de kan användas flera gånger. Det gör dem till ett bra alternativ efter det att SUP träder i kraft.

Nej, i dagsläget är det inte möjligt

Vi har exemplevis projekt igång inom Thermoforming av material med stötdämpande egenskaper.

Övriga frågor

 Hållbarhet är ju en balans, Hur framgångsrikt och snabbt kan marknaden på detta växa i volym för att klara av återuppväxten av skog? Räcker skogen till för allt ni vill göra?

Träd är förnyelsebara. Det betyder att i hållbart förvaltade skogar kan de växa för alltid. För Stora Enso är förnybarhet kärnan i det vi gör - vi behöver friska skogar för att göra affärer. Vi ser alltid till att vi odlar mer än vi skördar och att 100% av vårt virke kommer från hållbara källor. Vi ser att både cirkulär ekonomi och bioekonomi behövs för att säkerställa ansvarsfull användning av råvaror. Skogstillväxt är inte ett problem i Europa - Våra skogar växer kontinuerligt. 1990 - 2015 ökade Europas skogsområde med över 2300 fotbollsplaner - varje dag. Läs mer här

Plasten som separeras i återvinningsprocessen energiåtervinns troligtvis då det blandade plastmaterialet är svårt att dela in i olika plastkvaliteter och inte är marknadsmässigt attraktivt för plaståtervinnare men Fiskeby kan säkert ge ett utförligare svar hur det ligger till.